نمایش یک نتیجه

شیرینی مخلوط جعبه گرد شیرینی سنتی

این بسته مخلوطی از شیرینی هایی همچون باقلوا، لوز نارگیل، قطاب، سوهان آردی، سوهان خانی، نان برنجی، نان نارگیل و حاجی بادام میباشد. این بسته بندی برای هدیه و سوغات پیشنهاد داده می شود.