مشاهده همه 4 نتیجه

شیرینی مخلوط 1500 گرمی شیرینی سنتی

این بسته مخلوطی از شیرینی هایی همچون باقلوا، لوز نارگیل، لوز بادام، لوز زعفران، قطاب، سوهان آردی، سوهان خانی، نان برنجی، نان نارگیل و حاجی بادام میباشد. این بسته بندی برای مصرف خانوادگی، سوغات و شرکت هایی که قصد هدیه دادن به کارکنان خود را دارند پیشنهاد می شود.

شیرینی مخلوط بزرگ حاج خلیفه علی رهبر

این بسته مخلوطی از شیرینی های همچون باقلوا، لوز نارگیل، لوز بادام، قطاب، سوهان آردی، سوهان خانی، نان نارگیل و حاجی بادام می باشد.

شیرینی مخلوط جعبه صادراتی حاج خلیفه علی رهبر

این بسته مخلوطی از شیرینی های همچون باقلوا، لوز نارگیل، لوز بادام، قطاب، سوهان آردی، سوهان خانی، نان نارگیل و حاجی بادام می باشد.

شیرینی مخلوط جعبه گرد حاج خلیفه علی رهبر

این بسته مخلوطی از شیرینی های همچون باقلوا، لوز نارگیل، لوز بادام، قطاب، سوهان آردی، سوهان خانی، نان نارگیل و حاجی بادام می باشد.