نمایش یک نتیجه

لوز نارگیل و پسته جعبه فلزی کوچک حاج خلیفه علی رهبر

ترکیبات این محصول مغز پسته، پودر نارگیل، شکر، هل و گلاب می باشد.