مشاهده همه 7 نتیجه

4 لوز جعبه فلزی کوچک شیرینی سنتی

این نوع بسته بندی از انواع لوزهای بسیار خوشمزه و لذیذ پر شده است. در جای خشک و خنک و ترجیحا در یخچال نگهداری شود.

4 لوز جعبه کادویی کوچک شیرینی سنتی

این نوع بسته بندی از انواع لوزهای بسیار خوشمزه و لذیذ پر شده است. در جای خشک و خنک و ترجیحا در یخچال نگهداری شود. توجه: بسته بندی کادویی توسط شیرینی سنتی دیگر ارائه نمی شود؛ برای خرید همین محصول در بسته بندی فلزی؛ 4 لوز جعبه فلزی کوچک شیرینی سنتی، را  به شما پیشنهاد می کنیم. در صورت ارائه ی مجدد شیرینی سنتی در  همین بسته بندی، محصول 4 لوز جعبه کادویی کوچک شیرینی سنتی، در یزدشیرنی موجود خواهد شد.

6 لوز جعبه فلزی بزرگ شیرینی سنتی

این بسته شامل لوزهای باقلوا، نارگیلی، زعفرانی، لبویی و پسته و بادامی میباشد. سطح رویی جعبه مزین به نقش بافت تاریخی یزد است که معرف شهر جهانی یزد میباشد.

باقلوا جعبه فلزی بزرگ حاج خلیفه علی رهبر

ترکیبات این محصول مغز بادام، مغز پسته، قند، هل، گلاب، آرد و روغن می باشد.

باقلوا جعبه فلزی کوچک حاج خلیفه علی رهبر

ترکیبات این محصول مغز بادام، مغز پسته، قند، هل، گلاب، آرد و روغن می باشد.

باقلوا جعبه فلزی کوچک شیرینی سنتی

در تهیه این محصول از مقدار قابل توجهی مغز بادام و مغز پسته استفاده شده است. ترکیبات: آرد گندم، مغز بادام، شربت اینورت، هل، گلاب، پودر قند، روغن حیوانی، مغز پسته (برای تزیین)

باقلوا جعبه کادویی کوچک شیرینی سنتی

در تهیه این محصول از مقدار قابل توجهی مغز بادام و مغز پسته استفاده شده است. ترکیبات: آرد گندم، مغز بادام، شربت اینورت، هل، گلاب، پودر قند، روغن حیوانی، مغز پسته (برای تزیین) توجه: بسته بندی کادویی توسط شیرینی سنتی دیگر ارائه نمی شود؛ برای خرید همین محصول در بسته بندی فلزی؛ باقلوا جعبه فلزی کوچک شیرینی سنتی، را  به شما پیشنهاد می کنیم. در صورت ارائه ی مجدد شیرینی سنتی در  همین بسته بندی، محصول باقلوا جعبه کادویی کوچک شیرینی سنتی، در یزدشیرنی موجود خواهد شد.